KADRY I PŁACE

Zakres usług kadrowych:

 • Prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy,
 • Rozliczanie czasu pracy i absencji,
 • Monitorowanie istotnych dat, np. szkolenia bhp, badania lekarskie
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów cywilnoprawnych,
 • Obsługa portalu sprawozdawczego GUS i portalu PFRON,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Doradztwo w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Sporządzanie dodatkowych raportów i zestawień wg wymagań Klienta

Zakres usług płacowych:

 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych pracowników oraz  członków ich rodzin,
 • Wypełnianie dokumentacji do ZUS (Z-3, RP-7, itp.),
 • Naliczanie list płac  umów o pracę,
 • Naliczanie list płac  do umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowywanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie informacji IWA,
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R,
 • Sporządzanie i przesyłanie do US deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-8C itp.),
 • Sporządzanie dodatkowych raportów i zestawień wg wymagań Klienta