KSIĘGOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakres usług wchodzących w księgowość działalności gospodarczych:

  • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczanie na jej podstawie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
  • Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
  • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
  • Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7/VAT7K;
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawienie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych;
  • Prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń;
  • Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;