2018 – jakie zmiany przyniesie polskim podatnikom

split payment
Split payment
10 lutego 2018
gotowe spółki z o.o.
Gotowe spółki z o.o.
23 lutego 2018
Show all

2018 – jakie zmiany przyniesie polskim podatnikom

zmiany w podatkach 2018

W tym roku polskich podatników czeka wiele istotnych zmian podatkowych. Czego dotyczą i kto najbardziej na nich skorzysta? Sprawdźmy.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

W 2018 roku limit kwoty wolnej od podatku uległ zwiększeniu z 6600 do 8000 zł. Osoby, których roczne zarobki nie przekroczą tej kwoty, nie będą miały obowiązku odprowadzania jakiegokolwiek podatku do urzędu skarbowego.

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Od stycznia 2018 roku także mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Pierwsze raporty (za styczeń) powinny spłyną do urzędu skarbowego do 25 lutego 2018 r.

Limity zwolnień podatkowych

W 2018 roku wzrosną limity zwolnień podatkowych. Dotyczą one:

  • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 67);
  • świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 28);
  • dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 78).

Limit jednorazowej amortyzacji

Aż do 10 000 zł (z 3500 zł) wzrośnie wartość środków trwałych i wartości niematerialnych, których zakup przedsiębiorcy będą mogli jednorazowo „wrzucić w koszty”. Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji będzie więc ogromnym udogodnieniem dla wielu podatników. Z odpisu mogą skorzystać zarówno mali, średni jak i duzi przedsiębiorcy.

Split payment

Kolejną zmianą, która dotknie przedsiębiorców jest wprowadzenie płatności split payment, czyli płatności podzielonej. Celem nowego systemu jest potrzeba uszczelnienia systemu podatkowego i zminimalizowanie ryzyka wyłudzeń podatku VAT. W ramach split payment przedsiębiorca będzie dokonywał nie jednego, ale 2 przelewów za zakupiony towar czy usługę. Kwota netto będzie przelewana na tradycyjny rachunek dostawcy. Kwota VAT-u zasili specjalne konto VAT przedsiębiorcy. Takie rachunki będą uruchamiane i prowadzone bezpłatnie przez banki.

Split payment będzie obowiązywał jedynie w transakcjach B2B i – przynajmniej przez jakiś czas – nie będzie obowiązkowy. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Zaliczki na podatek

W 2018 roku zmianom ulegną również zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą nie będą już musieli dokonywać miesięcznych bądź kwartalnych wpłat. Pod warunkiem jednak, że kwota podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie jest wyższa niż 1000 zł. Aby precyzyjnie omówić tę zależność, posłużymy się konkretnym przykładem.

Załóżmy, że w styczniu 2018 roku wysokość podatku wyniesie 700 zł. Jako, że kwota nie przekracza 1000 zł, przedsiębiorca może zdecydować, czy wykona przelew do urzędu skarbowego czy też nie. Jego decyzja będzie miała jednak wpływ na rozliczenie kolejnych miesięcy.

Przyjmijmy, że suma podatku za styczeń i luty wyniesie 1400 zł. Jeśli podatnik nie wykonał przelewu zaliczki w styczniu, musi dokonać tego w lutym (kwota 1400 zł przekracza bowiem określony ustawą, wolny od zaliczki 1000 zł). Jeśli w poprzednim miesiącu przelał na konto urzędu skarbowego 700 zł, w lutym znów stanie przed podobnym dylematem (kwota lutowej zaliczki jest bowiem niższa niż 1000 zł).

Zasada ta będzie obejmować również podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej generują równocześnie przychody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów wylicza się jedną zaliczkę.

Ulga na badania i rozwój

Obecny rok przyniósł także profity dla centrów badawczo-rozwojowych. Tego typu placówki będą mogły odliczać dodatkowo (oprócz normalnych kosztów uzyskania przychodu) do 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe podmioty (inne firmy z branży badań i rozwoju) będą mogły odliczyć dodatkowo aż do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Jakie koszty obejmie ulga na badania i rozwój?
Ulga obejmie koszty osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło i umowy zlecenie).

Minimalny podatek od nieruchomości

Właściciele budynków handlowo-usługowych, centrów handlowych, domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików, innych handlowo-usługowych oraz biurowych, których wartość przekracza 10 mln zł będą zobowiązani uiścić podatek w wysokości 0,035 proc. od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł. Warto dodać tutaj, że podatnicy będą mogli odliczać minimalny podatek od bieżącej zaliczki na PIT lub CIT. Jeśli będzie on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy w danym miesiącu, jego wpłata nie będzie konieczna.

Jak twierdzą eksperci, skutkiem takiego stanu rzeczy będzie nie tylko możliwość legalnego uniknięcia nowego podatku, ale także zmniejszenie o jego kwotę bieżącej zaliczki na PIT lub CIT. Niestety, z takim stanowiskiem nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Zdaniem instytucji podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego powinien: zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT), albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.