Księgowość

Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu to coraz popularniejsza opcja dla wielu przedsiębiorców, szczególnie w obliczu zmian zachodzących na rynku pracy i rosnącej popularności pracy zdalnej. Jednakże, zarządzanie kosztami w takiej sytuacji może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie jest się przygotowanym do skutecznego balansowania między kosztami firmowymi a kosztami osobistymi.

Wielu przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą rejestruje ją we własnym mieszkaniu. W artykule sprawdzimy, jakie wydatki można „wrzucić koszty”, prowadząc firmę we własnym M.

Jeśli prowadzisz firmę, z pewnością doskonale zdajesz sobie sprawę, że wrzucając „w koszty” wydatki związane z prowadzoną działalnością, możesz znacząco obniżyć podstawę opodatkowania.

Do ogólnych (niezależnych od branży) wydatków, stanowiących firmowy koszt należą m.in.:

  • zakup mebli biurowych;
  • zakup komputera oraz niezbędnego oprogramowania;
  • zakup materiałów biurowych: tonera, papieru do drukarki, długopisów, zakreślaczy etc.;
  • koszt zakupu środków czystości;
  • koszt obsługi księgowej, prawnej czy PR;
  • koszt zaprojektowania i wydruku materiałów promocyjnych;
  • koszt stworzenie strony internetowej, koszt branżowych szkoleń, kursów, studiów;
  • wydatki związane z podróżami służbowymi: bilety lotnicze, kolejowe, czy autobusowe, zakwaterowanie.

Jeśli dochód netto firmy w danym miesiącu wynosi 5000 zł, a koszty – 2000 zł, podstawą wyliczenia podatku stanie się kwota 3000 zł (5000 zł – 2000 zł).

Koszty działalności we własnym mieszkaniu

Rejestracja działalności we własnym mieszkaniu umożliwia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu również części wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu. O jakiej części mowa? To zależy. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy określić, jaką część mieszkania czy domu będziesz przeznaczał na cele działalności. W zależności od charakteru wykonywanych obowiązków może być to jeden lub dwa pokoje, poddasze czy jeszcze większa część domu.

Najlepszym sposobem, by precyzyjnie wyliczyć wysokość kosztów będzie skorzystanie ze wzoru, określającego procentowy udział części przeznaczonej na działalność gospodarczą w całości mieszkania lub domu.Co ważne, jeśli zarejestrowałeś działalność we własnym mieszkaniu, jednak nie jesteś w stanie wydzielić osobnego pomieszczenia, które przeznaczysz na biuro, nie będziesz mógł zaliczyć kosztów utrzymania mieszkania do kosztów uzyskania przychodu.

Koszty czynszu

Jeśli mieszkasz w mieszkaniu o powierzchni 60 m2, a na prowadzenie działalności wykorzystujesz pokój o powierzchni 15 m2, możesz wrzucić w koszty 25 proc. kwoty czynszu (15 m2/60 m2 )* 100% = 25%. Jeśli jego wysokość wynosi 400 zł, obniżysz podstawę opodatkowania o 100 zł.

Rozliczanie opłat licznikowych

Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków czy gazu również mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Najlepszym rozwiązaniem, które pomoże precyzyjnie określić wysokość opłat licznikowych obejmujących tylko te, związane z działalnością jest założenie osobnych liczników. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie to możliwe, dobrym sposobem okaże się także samodzielne, logiczne oszacowanie prawdopodobnego zużycia. Pamiętaj, że wyliczanie kosztów na podstawie wskazanego w poprzednim akapicie wzoru nie będzie dobrym rozwiązaniem. Może się bowiem okazać, że Twój komputer, drukarka i pozostały sprzęt elektroniczny zużywają zdecydowanie więcej prądu niż pozostałe sprzęty, działające w innych pomieszczeniach.

Telefon

W przypadku telefonu, rozliczenie firmowych kosztów nie powinno stanowić żadnego problemu. Posiadając biling, z powodzeniem wyodrębnisz służbowe połączenia. Musisz wiedzieć także, że nie możesz wrzucić w koszty kosztu abonamentu prywatnego telefonu, który ponosisz stale. Nawet, jeśli używasz telefonu nie tylko prywatnie, ale również służbowo.

Koszty kredytu hipotecznego

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć również odsetki od kredytu hipotecznego. Nawet, jeśli przedsiębiorca zaciągnął go w celach prywatnych.

W tym przypadku również obowiązuje zasada procentowego podziału według powierzchni. Jeśli kwota miesięcznych odsetek wynosi 200 zł, przy wspomnianych wyżej parametrach (wykorzystanie 15 z 60 m2 powierzchni), obniżysz podstawę opodatkowania o 50 zł. Co ważne, jako koszt uzyskania przychodu można uznać wyłącznie odsetki od kredytów, które zostały zapłacone lub skapitalizowane.

Prace remontowe

Wydatki związane z remontem mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Jeśli wykonasz remont całego mieszkania, w koszty możesz wrzucić jedynie ich część, przypadającą na część mieszkania, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli remontujesz wyłącznie pomieszczenie, w którym prowadzisz działalność, do kosztów zaliczysz wszystkie wydatki.