Jak nazwać spółkę z o.o.?

Działalność gospodarcza- rejestracja krok po kroku
16 grudnia 2020
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych
7 stycznia 2021
Show all

Jak nazwać spółkę z o.o.?

Zakładając firmę, każdy przedsiębiorca szuka dla niej idealnej nazwy. Podmiot rozpoczynający działalność musi ją określić w akcie założycielskim (umowie spółki).  Przepisy umożliwiają swobodny wybór nazwy spółki z o.o. Mówi o tym art. 160  § 1 Kodeksu spółek handlowych : „nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia i zasady, o których należy pamiętać.

Nazwa musi się odróżniać od innych

Zgodnie z w art. 433 k.c „firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku”. Nie można tym samym nadać spółce oznaczenia zarówno identycznego, jak i nawet podobnie brzmiącego do tego, którym posługuje się inny przedsiębiorca. Kryterium tożsamości rynku należy rozpatrywać w znaczeniu geograficznym (miejsce wykonywania działalności)  oraz przedmiotowym (branża wykonywanej działalności).

Oznaczenie nie musi być w języku polskim

Sporym ułatwieniem jest fakt, iż zasadnicza część nazwy nie musi wcale pochodzić z naszego języka ojczystego, co daje ogromne możliwości w kwestii jej doboru. Co ważne nawet przy takim oznaczaniu firmy nie należy zapominać o przestrzeganiu zasad prawa firmowego.

Dopuszcza się użycie nazwiska

Na taką sytuację zezwala treść Art. 43(5) k.c: „firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci”. Spółka może być oznaczona w sposób osobowy, rzeczowy kub mieszany. W każdym przypadku wykorzystania w niej nazwiska osoby fizycznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody tej osoby.

Umieszczanie znaków specjalnych

Zasady użycia w nazwie symboli lub liter spoza alfabetu łacińskiego reguluje treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenie rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach. W załączniku nr 1 powyższego rozporządzenia zamieszczone są wskazówki, które dotyczą takiego postępowania. Co więcej, znaleźć tam można tablicę zawierającą znaki możliwe do wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wybór nazwy spółki nie jest łatwy i zagadnienie to trzeba odpowiednio przemyśleć, gdyż decyzja podjęta na etapie tworzenia spółki będzie miała wpływ na relacje handlowe i budowanie wizerunku biznesowego.