Kalendarz Przedsiębiorcy

Uwarunkowania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
4 listopada 2020
Nowe zasady korygowania i przeliczania faktur już w 2021 r.
11 listopada 2020
Show all

Kalendarz Przedsiębiorcy

Co miesiąc

Dla zatrudniających pracowników:

 • 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc,
 • 15. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i w razie potrzeby złożenie druków DRA,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego za siebie i pracowników,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji JPK V7).

Dla niezatrudniających pracowników:

 • 10. dzień miesiąca: opłacenie składki do ZUS i w razie potrzeby złożenie druku DRA,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego wynikającego z dokumentu PIT-5,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7).

Co kwartał

Jeśli kwartalnie rozliczasz podatek dochodowy i/lub VAT, to rozliczeń dokonujesz w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik – zawsze za miniony kwartał kalendarzowy, np. w kwietniu za styczeń, luty i marzec. 

Co rok

 • 31 grudnia: wykonanie tzw. remanentu, czyli spisu z natury. Celem tego dokumentu jest określenie aktualnego stanu rzeczowych składników majątkowych. Każdy go przygotowuje – nawet firmy wybitne usługowe, nieposiadające środków trwałych, ani produktów (wówczas jest pusty, ale jest).
 • 31 stycznia: do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników, używając druków PIT-4R  (za kwoty powyżej 200 złotych miesięcznie na pracownika) i/lub PIT-8AR (za kwoty do 200 złotych miesięcznie na pracownika). 
 • 31 stycznia: termin złożenia deklaracji PIT-16A w przypadku karty podatkowej.
 • 28 lutego: jest to termin sporządzenia rozliczeń z pracownikami w postaci dokumentów PIT-11. Do tego dnia należy egzemplarz tego dokumentu doręczyć każdemu pracownikowi oraz przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika. Trzeci egzemplarz zachowuje się w dokumentacji firmy.
 • 28 lutego: jest to również termin złożenia deklaracji PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym.
 • 30 kwietnia: jak każdy obywatel, tak również przedsiębiorca musi się rozliczyć z własnego podatku dochodowego. Jednak zamiast PIT-37 składa on druk PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozlicza się liniowo), ew. PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym lub PIT-16A w przypadku karty podatkowej.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

 • 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
 • kartę podatkową – w terminie do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności,
 • na inne formy opodatkowania – w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej 

Od 2019 roku, chcąc przejść na rozliczenie kwartalne, należy o wyborze sposobu wpłacania zaliczek np. z miesięcznych na kwartalne poinformować w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 składanym za rok podatkowy, w którym był stosowany kwartalny sposób wpłacania zaliczek, taka sama zasada obowiązuje w zaliczkach na podatek od osób prawnych.