Korzystna składka ZUS przy zakładaniu działalności gospodarczej

Być VATowcem- podstawowe informacje dla przedsiębiorców
25 listopada 2020
CRBR – o czym przedsiębiorca wiedzieć powinien
9 grudnia 2020
Show all

Korzystna składka ZUS przy zakładaniu działalności gospodarczej

Przy zakładaniu działalności gospodarczej wiele osób zastanawia się nad tym, jakie koszty będzie ponosił? Jakie składki będzie musiał płacić do ZUSu i w jakich terminach?

Najlepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym jest skorzystanie z  „ulgi na start”. Należy zgłosić się do ZUSu na druku ZZA z kodem 0540 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z tej ulgi należy spełnić następujące warunki:

– po raz pierwszy założyć działalności gospodarczą, bądź w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych nie prowadzić po zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej.

– nie można wykonywać pracy dla byłego pracodawcy w takiej formie w jakiej wykonywało się jako jego pracownik.

Ulga na start w 2020 roku to kwota zaledwie 362,34 zł, dzięki której podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czas trwania tej ulgi to 6 miesięcy z czego muszą być to pełne miesiące. Jeśli założymy działalność w trakcie miesiąca to jej okres liczymy od nowego miesiąca kalendarzowego. W trakcie trwania ulgi jeśli zawiesimy działalność nie mamy możliwości jej przedłużenia.

Minusem korzystania z ulgi na start jest to, iż nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym. Co za tym idzie jeśli zachorujemy, bądź będziemy chcieli wziąć opiekę  nad dzieckiem lub członkiem rodziny nie będzie przysługiwać nam zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy.

Problemem będzie również to, iż w momencie wypadku przy pracy, bądź choroby zawodowej nie otrzymamy zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują nam z ubezpieczenia wypadkowego.

SKŁADKA ZDROWOTNA

Przy opłacaniu jedynie składki zdrowotnej okres, którym ona nas obejmuje nie wchodzi do ustalenia okresu emerytalnego oraz podwyższenia wysokości emerytury.

Opłata za składkę powinna wpłynąć do ZUSu najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca, regulują ją osoby, które opłacają składkę wyłącznie za siebie. Należy pamiętać, iż jeśli dzień zapłaty przypada na święto bądź sobotę lub niedzielę, termin zapłaty przypada na najbliższy dzień roboczy. Dodatkową formalnością, która powinna trafić do urzędu jest wysłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która również musi trafić tak jak składka najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca.

               Podsumowując „ulga na start”, jest mimo wszystko dobrym rozwiązaniem, pomaga osobie, która zaczyna swoją przygodę z działalnością zmniejszyć koszty poprzez odprowadzanie mniejszych składek do ZUS.