Finanse

Leasing operacyjny czy finansowy, który korzystniejszy?

Leasing to popularna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, umożliwiająca efektywne wykorzystanie ograniczonych środków na sfinansowanie inwestycji bez konieczności zakupu przedmiotu leasingu na własność. W Polsce przedsiębiorcy mają do wyboru leasing operacyjny i finansowy, gdzie choć pierwszy jest częściej preferowany, wybór między nimi zależy od konkretnych potrzeb i celów biznesowych.

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie cieszy się ogromną popularnością ze względu na możliwość wykorzystania ograniczonych środków na sfinansowanie całości inwestycji bez konieczności nabywania przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny budowlanej czy nieruchomości) na własność. Dla polskich przedsiębiorców dostępne są dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy, a choć zdecydowanie częściej wybierana jest pierwsza z wymienionych form leasingu, nie znaczy to wcale, że zawsze będzie to opcja najlepsza. Od czego zatem zależy wybór?

Leasing finansowy a operacyjny – podstawowe różnice

Najważniejsze różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym obejmują sposób amortyzacji przedmiotu leasingu, minimalny okres trwania umowy leasingowej, obliczanie kosztów przychodu i podatku VAT oraz wykup przedmiotu leasingu.

W leasingu operacyjnym:

  • koszty amortyzacji ponosi leasingodawca,
  • czas trwania umowy to minimum 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu,
  • koszty przychodu obejmują opłatę wstępną oraz raty netto (część kapitałową i odsetkową),
  • VAT jest doliczany do comiesięcznych rat,
  • możliwość wykupu istnieje, ale nie jest obowiązkowa.

Leasing finansowy natomiast charakteryzuje się tym, że:

  • koszty amortyzacji ponoszone są przez leasingobiorcę,
  • minimalny okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy,
  • na koszty przychodu składają się koszty amortyzacji oraz odsetkowa część raty leasingowej,
  • VAT opłaca się z góry,
  • wykup przedmiotu leasingu na własność następuje w chwili opłacenia przez leasingobiorcę ostatniej raty leasingowej.

W jakich sytuacjach leasing operacyjny będzie korzystniejszy?

Ta forma leasingu cieszy się zdecydowanie większą popularnością (według niektórych źródeł nawet 80-90% małych i średnich firm decyduje się na leasing operacyjny), co jest wynikiem jego prostoty oraz faktu, że zazwyczaj jest bardziej korzystny pod względem podatkowym. Dużą zaletą jest również to, że leasingobiorca nie ma obowiązku wykupu przedmiotu po upłynięciu okresu leasingu – ma oczywiście taką opcję, lecz nie jest to obligatoryjne. Kolejnym atutem jest możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu nie tylko opłaty wstępnej, ale również raty leasingowej.

Leasing operacyjny najbardziej opłaca się więc w sytuacji, gdy firmie zależy na jak najszybszym uzyskaniu korzyści podatkowych przy jednoczesnym braku chęci zostania właścicielem przedmiotu leasingu. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest np. leasing operacyjny floty samochodowej, która nie zostanie ujęta w wykazie aktywów przedsiębiorstwa spedycyjnego, natomiast bezpośrednio przełoży się na osiągane przez nią zyski, poprawiając wskaźnik ROA (stosunek zysku do wartości aktywów).

Kiedy warto wybrać leasing finansowy?

Podstawową zaletą leasingu finansowego jest fakt, że pod względem podatkowym traktowany jest jako dostawa towarów, w związku z czym objęty jest identyczną stawką VAT co środek trwały będący przedmiotem leasingu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku możliwych do wzięcia w leasing przedmiotów, których dotyczy preferencyjna stawka VAT, czyli 8%. Z tego właśnie względu leasingobiorcy chcący wziąć w leasing np. sprzęt medyczny powinni poważnie zastanowić się nad wyborem tej formy finansowania. Szczególnie wtedy, gdy podatek opłacają w formie ryczałtu od przychodów lub w ogóle nie są płatnikami VAT.

Ponieważ w leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania przedmiotu leasingu oraz odsetkowa część raty leasingowej, ten rodzaj leasingu jest opłacalny dla firm, którym zależy na zastosowaniu przyspieszonej amortyzacji.

Wady leasingu finansowego i operacyjnego

W przypadku leasingu finansowego za jego podstawową i największą wadę należy uznać konieczność opłacenia całości podatku VAT z góry za cały przedmiot leasingu. W praktyce oznacza to poniesienie przez firmę wysokiego kosztu początkowego, co niejednokrotnie przekracza możliwości finansowe przedsiębiorstwa – szczególnie w sytuacji, gdy dopiero rozpoczyna ono swoją działalność. W wielu przypadkach problematyczny może również okazać się fakt, iż firma staje się właścicielem przedmiotu leasingu natychmiast po opłaceniu za niego ostatniej raty.

Z kolei dla przedsiębiorców wybierających leasing operacyjny złą wiadomością jest to, że niezależnie od realnej wysokości podatku VAT za dany przedmiot leasingu zawsze będą oni zobowiązani do regulowania go w wysokości 23%. To sprawia, że leasing operacyjny jest praktycznie nieopłacalny w przypadku przedmiotów objętych preferencyjną stawką VAT (np. maszyn drukarskich czy sprzętu medycznego). Poważną niedogodnością może się też okazać okres obowiązywania umowy leasingu operacyjnego – zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi nie może on być krótszy niż 40% czasu amortyzacji danego środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu.

Jak widać każdy z podstawowych rodzajów leasingu ma swoje plusy i minusy, które zawsze należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji co tego, który z nich wybrać. Warto pamiętać, że nie istnieje coś takiego, jak najlepszy leasing – jest tylko taki, który w danym momencie i w określonych warunkach będzie bardziej dla firmy opłacalny.