PIT 8C – co z nim zrobić, jak rozliczyć?

urlop wychowawczy
Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy ile trwa?
4 czerwca 2018
podatek od wynajmu mieszkania
Podatek od wynajmu mieszkania
15 czerwca 2018
Show all

PIT 8C – co z nim zrobić, jak rozliczyć?

pit 8c

Dostałeś pocztą PIT 8-C? Nie wiesz, czym jest ten dokument i jak go rozliczyć? Koniecznie przeczytaj nasze wskazówki.

PIT 8-C nie jest typowym zeznaniem. Jest to formularz podatkowy, zawierający informacje o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych oraz przychodów z tak zwanych innych źródeł. PIT 8-C dotyczy więc dochodów, od których nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek odprowadzenia podatku do fiskusa spoczywa na barkach podatnika. Co ważne, przychody wykazane w formularzu PIT 8C należy wykazać w odpowiednim zeznaniu podatkowym.

Kiedy szukać w skrzynce formularza PIT 8C?

Podmioty, które wypłacały w 2017 r. przychody, od których nie miały obowiązku pobrania zaliczki na podatek miały obowiązek sporządzić PIT 8C w formie elektronicznej do 28 lutego 2018 roku. Jeżeli osoba przygotowująca formularz pełni funkcję płatnika w stosunku do nie więcej niż 5 podatników i wybiera formę papierową – termin ten skraca się i mija z końcem stycznia 2018 r.

Gotowy dokument należy dostarczyć

 • urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce;
 • urzędowi skarbowemu, właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – w przypadku podatników nieposiadających miejsca zamieszkania w Polsce (art. 42a u.p.d.o.f.)

Drugi egzemplarz PIT 8C musi trafić do podatnika najpóźniej ostatniego dnia lutego.

Jakie dochody należy wykazać na PIT 8C?

Na formularzu PIT 8C należy wykazać:

 • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
 • realizację praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatne zbycie pochodnych papierów wartościowych i praw z tych papierów pochodnych wynikających,
 • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • przychody z innych źródeł takie jak: korzyści majątkowe niezwiązane ze stosunkiem pracy, prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością wykonywaną osobiście, alimenty, niektóre stypendia i dotacje, różnego rodzaju zasiłki z ubezpieczenia społecznego czy niektóre nagrody. Mogą być to:
 1. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,
 2. umorzone kwoty pożyczki czy odsetek od tej pożyczki,
 3. nagrody rzeczowe przyznane klientowi firmy, które nie są związane ze sprzedażą premiową,
 4. bilety do kina dla dzieci i młodzieży, których fundatorem była gmina,
 5. odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
 6. umorzona zaległość czynszowa,
 7. odsetki za zwłokę.

Jeśli posiadasz kilka rachunków inwestycyjnych, powinieneś otrzymać formularz PIT 8C z każdego biura maklerskiego, które prowadzi takowy. Jeśli uzyskałeś zyski z tytułu lokat bankowych, oprocentowanych rachunków czy otwartych funduszy inwestycyjnych, nie musisz czekać na PIT 8C. Obowiązkiem zarządzających nimi instytucji jest bieżące odprowadzanie należnych podatków.

Jak rozliczyć PIT 8C?

W zależności od rodzaju przychodów, uwzględnionych przez PIT 8C, należy rozliczyć go w deklaracji:

 • PIT-38, jeśli inwestujesz na giełdzie;
 • PIT-36, jeśli osiągnąłeś przychody z innych źródeł (przychody wykazane na formularzu w części D);
 • PIT-37, jeśli otrzymałeś stypendium (przychody wykazane na formularzu PIT 8C w części E).

PIT 8C – odliczenie kosztów od przychodów

W przypadku PIT 8C, opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o kosz jego uzyskania. Istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych z przychodem wykazanym w PIT 8C, które nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Wszystkie koszty powinny być oczywiście udokumentowane, a dowody ich poniesienia -zachowane i dostępne dla podatnika. Może się bowiem okazać, że w przypadku kontroli skarbowej okażą się potrzebne.W praktyce koszty, które można odliczyć występują najczęściej w przypadku rozliczania przychodów z kapitałów pieniężnych. W przypadku przychodów z innych źródeł najczęściej kosztów zwyczajnie nie ma, a to oznacza, że opodatkowaniu podlega przychód, który jest równy z dochodem.

Problemy interpretacyjne

Czasem może się zdarzyć, że ustalenie, czy przychody wypłacone podatnikowi powinny znaleźć się na formularzu PIT 8C może być źródłem sporych problemów. W takim przypadku najlepszym pomysłem będzie skierowanie wniosku o indywidualną interpretację do naczelnika urzędu skarbowego.