Optymalizacja podatkowa

Podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania to aspekt, który często pozostaje niedoceniony przez osoby, które decydują się na wynajem swojej nieruchomości. Jest to istotna kwestia, która może mieć wpływ nie tylko na stan finansowy wynajmującego, ale również na jego zgodność z przepisami podatkowymi.

Jesteś właścicielem nieruchomości i chcesz przeznaczyć ją na inwestycje? A może dopiero planujesz kupić i wynająć „M”? W artykule omówimy tematykę opodatkowania wynajmu nieruchomości. Podpowiemy również, na co warto zwrócić uwagę, wybierając jej formę.

Zakup i wynajem mieszkania to doskonały sposób na zainwestowanie oszczędności i nadwyżek finansowych. Zdaniem ekspertów, w ciągu kolejnych lat ceny nieruchomości będą rosły. A to spowoduje również zwiększony popyt na wynajem.

W kolejnej części artykułu przyjrzymy się bliżej kwestii opodatkowania takiej firmy inwestycji.

Wynająłem mieszkanie. Jakich formalności muszę dopełnić?

Jeśli spisałeś z najemcą stosowną umowę, Twoim obowiązkiem będzie teraz dopełnienie formalności w Urzędzie Skarbowym. Na szczęście jest ich stosunkowo niewiele. Obowiązkiem wynajmującego nieruchomość jest jedynie wypełnienie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów z wynajmu, w którym wskaże wybraną przez siebie formę opodatkowania zysków. Może to być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Ważne: zgodnie z prawem, należy dokonać wyboru formy opodatkowania do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód.

Ryczałt czy zasady ogólne

Jeśli wynajmujesz mieszkanie jako osoba prywatna, możesz wybrać ryczałt (8,5% od przychodu) lub zasady ogólne (18% lub 32% od dochodu). To, którą z nich warto wybrać, w dużej mierze zależy od kosztów, które ponosisz w związku z najmem. I tak:

  • jeśli ponosisz wysokie koszty, np. opłacasz czynsz, rachunku za media lub sfinansowałeś remont mieszkania, dobrym pomysłem może okazać się opodatkowanie na zasadach ogó Podstawą wyliczenia kwoty podatku jest tu bowiem dochód, czyli różnica między przychodem z tytułu najmu a kosztami jego uzyskania. Jeśli wybierzesz taką formę opodatkowania, będziesz miał obowiązek prowadzenia ewidencji ponoszonych kosztów oraz opłacania miesięcznych zaliczek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
  • Jeśli zdecydujesz się na ryczałt, zapłacisz podatek nie od dochodu, ale od całego otrzymanego przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Choć na pierwszy rzut oka taka forma wydaje się bardziej opłacalna, w praktyce nie zawsze tak jest. Ryczałt przyniesie najwięcej korzyści osobom, które nie generują wysokich kosztów najmu. Co ważne, w tym przypadku nie jest konieczne prowadzenia dokumentacji kosztów związanych z najmem, a kwotę podatku możesz wyliczyć samodzielnie i uiścić (co miesiąc lub co kwartał) do urzędu skarbowego w terminie do 20 następnego miesią

Uwaga: jeśli wynajmujesz mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, możesz zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 proc. lub 32 proc. od dochodu), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy (19 proc. od dochodu, niezależnie od wysokości tego dochodu).

Zmiany od stycznia 2018

Do końca 2017 roku stawka ryczałtu wynosiła 8,5 proc. Bez względu na kwotę przychodu z tytułu wynajmu. 1 stycznia 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Zgodnie z jej zapisami, 8,5 proc. stawka ryczałtu obowiązuje jedynie do kwoty 100 000 zł. Jeśli przychód z wynajmu osiągnie wyższą kwotę, podatek od nadwyżki wyniesie 12,5 proc. Zdaniem ekspertów, skutkiem zmiany będzie zwiększenie dochodów budżetu państwa aż o 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania.Co ważne, kwota 100 000 zł dotyczy całego roku kalendarzowego i wszystkich posiadanych i wynajmowanych przez podatnika nieruchomości — lokali, gruntów, mieszkań, budynków etc. Dotyczy również wszystkich umów — najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy etc.

Wynajem mieszkania a PIT

Jeśli jako formę opodatkowania wybrałeś ryczałt, przychodów z najmu nie wykazujesz w standardowym PIT-36, lecz składasz osobną deklarację PIT-28. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, dochody z najmu doliczysz do pozostałych dochodów i ustalasz łącznie podatek zgodnie z tzw. zasadą skali podatkowej.