PORADNIK

30 czerwca 2021

Kim jest prokurent?

Prokurentem nazywamy osobę, której została udzielona prokura. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokurę należy rozumieć  jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca. Prokurentem może być […]
23 czerwca 2021

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa typy zgromadzeń wspólników: zwyczajne i nadzwyczajne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy zwyczajne zgromadzenie, które zgodnie z art. 231 § 1 i § […]
9 czerwca 2021

Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę

Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę jest obecnie kwestią wyjątkowo sporną. Kodeks pracy nie reguluje wprost tej kwestii. Mimo to właściciele przedsiębiorstw dokonują takich badań. Część z […]
2 czerwca 2021

Wczasy pod gruszą — dofinansowanie urlopu 2021

Wakacje pod gruszą są dofinansowaniem urlopu wypoczynkowego pracownika. Wiąże się ono bezpośrednio z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Niestety, nie przysługuje ono wszystkim zatrudnionym na umowę. Jakie […]
26 maja 2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2020/2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest przez pracodawcę po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich jest fakt posiadania takiego przez pracownika. Drugi warunek to rozwiązanie […]
19 maja 2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku

Urlop wypoczynkowy w 2021 roku określony jest przez art. 14 Kodeksu pracy. Art. 152 stanowi, że osoby takie mają prawo do płatnego, niezbywalnego i nieprzerwanego urlopu […]
12 maja 2021

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza wiążę się nie tylko z zyskami. Każda ponosi jakieś koszty. Gdy w dłuższym okresie koszty przewyższają zyski, przedsiębiorca zmuszony jest do zawieszenia działalności gospodarczej. […]
6 maja 2021

Centralna baza/rejestr faktur VAT 2021 — co to jest?

Wszystko wskazuje na to, że centralna baza faktur VAT zacznie działać jeszcze w 2021 roku. Jest to platforma, umożliwiająca szybką wymianę faktur między przedsiębiorstwami. Planowane wdrożenie […]
30 kwietnia 2021

Limity podatkowe 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 zmieniły się stawki limitów podatkowych dla małych podatników PIT i CIT. Wynika to z aktualizacji kursu euro stosowanego jako przelicznik. Zmiana […]
21 kwietnia 2021

Czy komornik może zabrać zwrot podatku?

Czy komornik może zabrać zwrot podatku? W przeddzień konieczności rozliczenia się z fiskusem jest to jeden z gorących tematów wśród podatników posiadających zadłużenia. Wraz z nowelizacją […]
14 kwietnia 2021

Zwrot podatku za 2020 rok terminy i sposoby

Zwrot podatku za 2020 rok to w chwili obecnej jeden z ważniejszych tematów pojawiający się na ustach podatników. Kiedy nastąpi? W jakiej kwocie? O ile kwotę […]
7 kwietnia 2021

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży, może wzbudzić spore wątpliwości. Jak przeliczyć kwotę na fakturze, kiedy data […]
31 marca 2021

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to, innymi słowy, suma wkładu, którą wnieśli wszyscy wspólnicy tworzący spółkę. Stanowi główne źródło finansowania transakcji gospodarczych. W myśl Art. 154 § 1 ustawy […]
24 marca 2021

Estoński CIT

Od 2021 r. w Polsce obowiązuje tzw. Estoński CIT.  W ustawie, z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych […]
19 marca 2021

Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla Polskich podatników w sprawie VAT z dnia 18.03.2021 r.

W dniu 18.03.2021 r. został wydany wyrok w sprawie C-895/19 (A) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który podkreślił, iż przepisy krajowe dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie […]
17 marca 2021

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliża się ostatni termin do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wiele osób zastanawia się nad tym czy skorzystać właśnie z tej możliwości odkładania na emeryturę, jak również […]
10 marca 2021

Zawieszenie działalności spółki

Wielu przedsiębiorców w obliczu wydarzeń z ostatnich miesięcy związanych z pandemią zostało zmuszonych do ograniczenia działalności lub też do zawieszenia jej na jakiś okres. W dzisiejszym […]
3 marca 2021

Zasady skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2021 r.

Jednostki prowadzące działalności gospodarcze, w których sprzedaż towarów lub usług opodatkowanych nie przekroczyły kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym – są zwolnione z VAT. […]
24 lutego 2021

ROLA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zasadą jest, że zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Posiada on kompetencje do prowadzenie wszelkich spraw spółki.  W szczególności obejmuje to składanie oświadczeń woli, przedstawianie […]
17 lutego 2021

Sposoby przechowywania dokumentacji księgowej

1. Zasady przechowywania dokumentów księgowych za 2020 r. według ustawy o rachunkowości Wszystkie dokumenty, które dana jednostka przyjmuje do swojej polityki rachunkowości wśród których również powinny […]
17 lutego 2021

Zamknięcie roku podatkowego, a podatkowa księga przychodów i rozchodów

            Prowadząc działalność gospodarczą, należy pamiętać, aby prawidłowo zamknąć rok podatkowy – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie […]
3 lutego 2021

Audyt Finansowy

Co to właściwie jest ten audyt finansowy? Wątpliwości nie powinien budzić fakt istotności audytu finansowego w kontroli przedsiębiorstw oraz instytucji. Testy w audycie finansowym             Na […]
27 stycznia 2021

Składki preferencyjne ZUS

Przy założeniu działalności i skorzystaniu z „ulgi na start” następuje czas, abyśmy zdecydowali się, na jakie składki przejdziemy, prowadząc działalność gospodarczą. Po sześciu pełnych miesiącach musimy, […]
20 stycznia 2021

Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło

Od 01.01.2021 r. wszedł w życie obowiązek zgłaszania do ZUSu umów o dzieło. Obowiązek zgłaszania tych umów  spada na płatnika składek, bądź osobę fizyczną, która zleca […]
15 stycznia 2021

Tarcza 2.0

Polski Fundusz Rozwoju – TARCZA FINANSOWA 2.0. Drodzy klienci od dziś rusza nowa tarcza finansowa 2.0. z Polskiego Funduszu Rozwoju. O wsparcie z tarczy Finansowej 2.0. […]
13 stycznia 2021

Jakie dokumenty można zniszczyć po 1 stycznia 2021 roku?

Nie wszystkie dokumenty sprzed 5 lat można zniszczyć po 1 stycznia 2021 roku. Dokumentację, która stanowi podstawę rozliczania podatku, można co do zasady zniszczyć po 5 […]
7 stycznia 2021

Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych

Jednostki, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, co roku po zamknięciu ksiąg rachunkowych sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie […]
30 grudnia 2020

Jak nazwać spółkę z o.o.?

Zakładając firmę, każdy przedsiębiorca szuka dla niej idealnej nazwy. Podmiot rozpoczynający działalność musi ją określić w akcie założycielskim (umowie spółki).  Przepisy umożliwiają swobodny wybór nazwy spółki […]
16 grudnia 2020

Działalność gospodarcza- rejestracja krok po kroku

Coraz więcej Polaków pragnie poczucia niezależności, satysfakcji z tworzenia wyznaczonych sobie celów oraz elastycznego grafiku pracy. Wtedy wiele osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej.  Założenie […]
9 grudnia 2020

CRBR – o czym przedsiębiorca wiedzieć powinien

W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu został opracowany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  Działania te podjęto w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego […]
3 grudnia 2020

Korzystna składka ZUS przy zakładaniu działalności gospodarczej

Przy zakładaniu działalności gospodarczej wiele osób zastanawia się nad tym, jakie koszty będzie ponosił? Jakie składki będzie musiał płacić do ZUSu i w jakich terminach? Najlepszym […]
25 listopada 2020

Być VATowcem- podstawowe informacje dla przedsiębiorców

Często przyszli przedsiębiorcy zadają sobie pytania, czy warto zostać vatowcem? Jak nim zostać?  Co to tak naprawdę jest podatek VAT? Kiedy i jak rozliczać? Jakie są […]
18 listopada 2020

Otrzymanie subwencji z PFR – następstwa w podatku CIT

W ramach tarczy antykryzysowej wiele spółek z o.o. otrzymało subwencję finansową z PFR. Po otrzymaniu subwencji przedsiębiorstwa stanęły przed dylematem: Jak rozliczyć dla celów CIT wartość otrzymanej […]
11 listopada 2020

Nowe zasady korygowania i przeliczania faktur już w 2021 r.

W dniu 28.10.2020 r., został przyjęty przez Radę Ministrów pakiet SLIM VAT projekt ten ma na celu stopniowe uproszczenie rozliczeń VAT. W skład pakietu wchodzi między […]
4 listopada 2020

Kalendarz Przedsiębiorcy

Co miesiąc Dla zatrudniających pracowników: 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc, 15. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i w razie potrzeby złożenie […]
4 listopada 2020

Uwarunkowania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja operacji gospodarczych w formie uproszczonej, która może być użyta w prawie każdego rodzaju działalności gospodarczej. Konieczność prowadzenie księgi przychodów i […]
5 października 2017
Spółka z o.o. a spółka komandytowa – różnice

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – różnice

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że na koniec 2016 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe znajdowały się odpowiednio na pierwszym i […]
5 października 2017
Jaką wybrać spółkę dla startupu?

Jaką wybrać spółkę dla startupu?

Liczba polskich startupów, które osiągnęły sukces i są rozpoznawalne również na świecie, stale rośnie. Aby jednak osiągnąć sukces, nie wystarczy mieć innowacyjny pomysł i wcielić go […]
27 października 2017
Księgowość pełna i uproszczona - jakie są różnice?

Uproszczona księgowość a pełna księgowość – na czym polegają różnice?

Jednym z największych wyzwań dla każdej firmy (niezależnie od jej wielkości) jest sprawne i prawidłowe prowadzenie księgowości. Ma to szczególne znaczenie dla osób, spółek i przedsiębiorstw […]
28 listopada 2017

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kiedy powstaje i kogo dotyczy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu […]
3 grudnia 2017
leasing finansowy i operacyjny

Leasing operacyjny czy finansowy, który korzystniejszy?

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie cieszy się ogromną popularnością ze względu na możliwość wykorzystania ograniczonych środków na sfinansowanie całości inwestycji bez konieczności nabywania przedmiotu […]