PORADNIK

17 marca 2021

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliża się ostatni termin do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wiele osób zastanawia się nad tym czy skorzystać właśnie z tej możliwości odkładania na emeryturę, jak również […]
19 marca 2021

Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla Polskich podatników w sprawie VAT z dnia 18.03.2021 r.

W dniu 18.03.2021 r. został wydany wyrok w sprawie C-895/19 (A) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który podkreślił, iż przepisy krajowe dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie […]
24 marca 2021

Estoński CIT

Od 2021 r. w Polsce obowiązuje tzw. Estoński CIT.  W ustawie, z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych […]
31 marca 2021

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to, innymi słowy, suma wkładu, którą wnieśli wszyscy wspólnicy tworzący spółkę. Stanowi główne źródło finansowania transakcji gospodarczych. W myśl Art. 154 § 1 ustawy […]
7 kwietnia 2021

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży, może wzbudzić spore wątpliwości. Jak przeliczyć kwotę na fakturze, kiedy data […]