PORADNIK

30 czerwca 2021

Kim jest prokurent?

Prokurentem nazywamy osobę, której została udzielona prokura. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokurę należy rozumieć  jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca. Prokurentem może być […]