PORADNIK

3 grudnia 2020

Korzystna składka ZUS przy zakładaniu działalności gospodarczej

Przy zakładaniu działalności gospodarczej wiele osób zastanawia się nad tym, jakie koszty będzie ponosił? Jakie składki będzie musiał płacić do ZUSu i w jakich terminach? Najlepszym […]
9 grudnia 2020

CRBR – o czym przedsiębiorca wiedzieć powinien

W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu został opracowany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  Działania te podjęto w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego […]
16 grudnia 2020

Działalność gospodarcza- rejestracja krok po kroku

Coraz więcej Polaków pragnie poczucia niezależności, satysfakcji z tworzenia wyznaczonych sobie celów oraz elastycznego grafiku pracy. Wtedy wiele osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej.  Założenie […]
30 grudnia 2020

Jak nazwać spółkę z o.o.?

Zakładając firmę, każdy przedsiębiorca szuka dla niej idealnej nazwy. Podmiot rozpoczynający działalność musi ją określić w akcie założycielskim (umowie spółki).  Przepisy umożliwiają swobodny wybór nazwy spółki […]
7 stycznia 2021

Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych

Jednostki, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, co roku po zamknięciu ksiąg rachunkowych sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie […]