PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Zawieszenie działalności spółki
10 marca 2021
Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla Polskich podatników w sprawie VAT z dnia 18.03.2021 r.
19 marca 2021
Show all

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliża się ostatni termin do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wiele osób zastanawia się nad tym czy skorzystać właśnie z tej możliwości odkładania na emeryturę, jak również co to w ogóle jest PPK. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze społeczeństwo, to społeczeństwo starzejące się, rząd wysunął propozycję kolejnego sposobu zadbania o swoją emeryturę.

Z dzisiejszego artykułu dowiecie się, co mają na celu Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie są terminy zawarcia umów oraz odstąpienia od nich, kto musi zawrzeć umowę jak również na czym polegają wpłaty.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych art. 3 ust. 1 są tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

Terminy zawarcia umów o zarządzanie to 26.03.3021 dla sektora finansów publicznych i 23.04.2021 dla pozostałych podmiotów.

Czy każdy musi zawrzeć umowę?

Otóż nie, ale trzeba spełnić następujące warunki:

– wszyscy pracownicy muszą złożyć rezygnację z przystąpienia do PPK oraz

– należy posiadać status mikro przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawo przedsiębiorców.

W takim przypadku nie musimy podpisywać umowy o zarządzanie. Jednak jeśli chcemy zawrzeć umowę, to zawsze możemy to zrobić, po podpisaniu umowy nic się nie będzie dziać, gdyż nie będziemy mieli za kogo odprowadzać składek. Należy pamiętać, iż co 4 lata następuje wznowienie wpłat, jeśli pracownik nadal nie będzie chciał przystąpić do PPK, musi ponowie złożyć wniosek z rezygnacją. Jeśli jednak jakiś pracownik zdecyduje się na przystąpienie do PPK, po podpisaniu umowy o zarządzanie należy podpisać umowę o prowadzenie.

Gromadzenie środków

Wpłata podstawowa pracownika to 2%, natomiast wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do dokonywania wpłat do PPK, zaczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Pracownik, który przystąpi do PPK, otrzyma jednorazową opłatę powitalną w kwocie 250 zł oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Rezygnacja

Pracownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z PPK, wtedy taka rezygnacja będzie obowiązywać od kolejnej wypłaty wynagrodzenia. Po takiej rezygnacji pracownik traci wpłatę powitalną, wpłaty coroczne oraz wpłaty, które dokonywał pracodawca. Aby odzyskać odłożone pieniądze, pracownik musi wystąpić o zwrot, jednak musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązany zapłacić podatek od zysków, oddania dopłat od Państwa i zwrotu 30% wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Pracodawca w ciągu 7 dni od złożenia mu deklaracji o rezygnacji przez pracownika musi poinformować o tym fakcie instytucję finansową. Pracodawca musi również pamiętać, iż co cztery lata należy przypomnieć pracownikowi o możliwości przystąpienia do PPK i zwrotu naliczonych i pobranych z wynagrodzenia pracownika wpłat na PPK w miesiącu złożenia deklaracji.

Wiemy już, jakie korzyści ma pracownik z przystąpienia do PPK i co traci, rezygnując z niego, dlatego zawsze warto zagłębić się w temat, aby móc podjąć właściwą i najkorzystniejszą dla  siebie decyzję.