Składki preferencyjne ZUS

Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło
20 stycznia 2021
Audyt Finansowy
3 lutego 2021
Show all

Składki preferencyjne ZUS

Przy założeniu działalności i skorzystaniu z „ulgi na start” następuje czas, abyśmy zdecydowali się, na jakie składki przejdziemy, prowadząc działalność gospodarczą. Po sześciu pełnych miesiącach musimy, wybrać co dla nas będzie najlepsze. Koniec ulgi mija zawsze na ostatni dzień miesiąca, co oznacza, że przejście na nowe składki, jest zawsze od pierwszego dnia miesiąca.

Mamy do wyboru co najmniej 3 możliwości:

  1. Gdy nie jesteśmy uprawnieni do ulg i opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tak zwany „pełen zus
  2. Gdy opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tak zwane „składki preferencyjne
  3. Możemy skorzystać z tak zwanej ulgi „mały zus”.

Składki preferencyjne

Po zakończonym terminie „ulgi na start” mamy 7 dni, aby wybrać i zarejestrować się w ZUSie do odpowiednich składek.

Przy wyborze składek preferencyjnych musimy wyrejestrować się z kodu 0540 ulga na start i zarejestrować się z nowym kodem 0570. Aby to zrobić, musimy złożyć dokument ZUS ZWUA (z dotychczasowym kodem 0540) i przyczynę wyrejestrowania podać kod 600, czyli inna przyczyna wyrejestrowania, zaznaczyć dodatkowo datę ustania ubezpieczenia, następnie złożyć druk ZUS ZUA z nowym kodem 0570. W formularzu powinniśmy podać czy chcemy podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czy też nie oraz datę rozpoczęcia nowego ubezpieczenia. Ważną informacją jest to, iż te daty z dokumentu ZWUA i ZUA  powinny się pokrywać, abyśmy nie mieli przerwy w ubezpieczeniu. Osoba opłacająca składki za siebie powinna również złożyć deklarację rozliczeniową na druku ZUS DRA. Deklarację tę należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po dniu rejestracji, jak również do tego dnia musimy opłacić składki.

Składki preferencyjne będą nas obowiązywać przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

W składkach preferencyjnych opłacamy składkę zdrowotną tak jak w uldze na start, dodatkowo składkę emerytalną, rentową i wypadkową. W trakcie dwuletniego okresu składek preferencyjnych płatnik nie opłaca składek na Fundusz Pracy. To czy będziemy chcieli podlegać pod ubezpieczenie chorobowe, zależy tylko od nas, gdyż ta składka jest dobrowolna.

Suma składek w 2021 roku

W 2021 roku suma składek do zapłaty, jeśli nie korzystamy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wynosi 627,01 zł, natomiast suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym to 647,59 zł. Składki preferencyjne to kolejne 24 miesiące, gdzie możemy uniknąć jeszcze większych kosztów i opłacania pełnego ZUSu.