Split payment

wirtualny adres firmy
Wirtualny adres firmy – dlaczego warto?
17 stycznia 2018
zmiany w podatkach 2018
2018 – jakie zmiany przyniesie polskim podatnikom
20 lutego 2018
Show all

Split payment

split payment

Split payment, czyli na czym polega podzielona płatność?

Zadaniem, jakie postawił przed sobą obecny rząd jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez walkę z wyłudzeniami podatku VAT.

Jednym ze sposobów ochrony „państwowej kasy”, wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów jest split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Jego głównym celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i zapewnienie regularnych wpływów do budżetu państwa.

Czym jest split payment?

Split payment jest metodą podzielonej płatności.

Dotyczy on jedynie transakcji B2B, czyli tych wykonywanych pomiędzy dwiema firmami. Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach B2C, czyli pomiędzy firmą a osobą prywatną.

Z powodzeniem stosowany w innych krajach europejskich np. w Czechach i we Włoszech, może przynieść polskiemu rządowi wymierne korzyści.

Wg. szacunków ekspertów metoda podzielonej płatności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania może zapewnić budżetowi państwa wpływy w wysokości aż 2 mld zł!

Na czym polega split payment?

Kiedy będziesz regulował bezgotówkową płatność za usługę lub towar, kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto będziesz zobowiązany przelać na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Kwota podatku VAT powinna trafić natomiast na specjalne konto VAT, które nieodpłatnie utworzy i będzie prowadził bank. Na wniosek posiadacza rachunku, bank lub SKOK może otworzyć jeden rachunek VAT dla kilku rachunków rozliczeniowych.

Dzięki rozdzieleniu płatności na kwotę netto oraz podatek VAT,  należne państwu pieniądze automatycznie powędrują do rządowej kasy. Taki zabieg pomoże więc uszczelnić system i wyeliminować oszustwa podatkowe.

Split payment a VAT

Aby ułatwić przedsiębiorcom wykonywanie podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT. Zarówno jego założenie, jak i prowadzenie będą bezpłatne. Co ważne, pieniądze zgromadzone na koncie VAT będą wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej. Przedsiębiorca będzie mógł dokonywać przelewów ze swojego konta VAT na konto VAT innego przedsiębiorcy. Będzie mógł również opłacać z niego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług względem fiskusa.

Na żądanie organów podatkowych instytucje finansowe będą miały obowiązek udostępniać informacje o zgromadzonych tam środkach.

Od kiedy split payment?

Płatności split payment zostaną wprowadzone od 1 lipca 2018 roku. Warto dodać jednak, że mechanizm wykonywania takich płatności nie będzie obowiązkowy. Choć Ministerstwo Finansów miało takie plany, zmiany wynikające z takiej decyzji mogłyby być trudne do wdrożenia przez wszystkich przedsiębiorców.

Aby zachęcić podatników do wykonywania podzielonych płatności, rząd przygotował dla nich kilka udogodnień:

  • zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej za VAT;
  • zwolnienie z sankcji za VAT;
  • przyspieszony zwrot podatku VAT (do 25 dni).

Split payment – wady i zalety

Wykonywanie płatności w systemie split payment będzie z całą pewność wymagać większej ilości czasu niż regulowanie zobowiązań finansowych przed wprowadzeniem nowego prawa. Zamiast jednego przelewu przedsiębiorca będzie musiał wykonać dwa transfery.

Jak pokazuje praktyka, takie rozwiązanie może przełożyć się jednak na realne zwiększenie wpływów do państwowego budżetu.

Doskonale obrazuje to podany wyżej przykład Włoch. Wprowadzony w 2015 roku system pozwolił odzyskać krajowi około 2 mld euro. W liście do Komisji Europejskiej z 7 lutego tego roku włoski minister finansów Pier Carlo Padoan zwrócił się o zgodę na przedłużenie o trzy kolejne lata, czyli do końca 2020 roku tego sposobu pobierania VAT.