Tarcza 2.0

Jakie dokumenty można zniszczyć po 1 stycznia 2021 roku?
13 stycznia 2021
Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło
20 stycznia 2021
Show all

Tarcza 2.0

Polski Fundusz Rozwoju – TARCZA FINANSOWA 2.0.

Drodzy klienci od dziś rusza nowa tarcza finansowa 2.0. z Polskiego Funduszu Rozwoju.
O wsparcie z tarczy Finansowej 2.0. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. Pomoc dotyczy branż, które ucierpiały z powodu trwającej pandemii.

Na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, można sprawdzić iż wsparcie obejmie firmy działające pod 45 kodami PKD, które znajdują Państwo poniżej .

Uwaga w tarczy 2.0 nie jest uregulowane w regulaminie, aby poniższy kod PKD był dominujący.

WYBRANE PKD:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
86.90.D – Działalność paramedyczna; 
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Warunkiem uznania PKD jest wpisanie go w CEIDG lub w KRS w każdym z trzech okresów:

 • 31 grudnia 2019
 • 1 listopada 2020
 • oraz na dzień złożenia wniosku

Nie można wpisać kodów z datą wsteczną dłuższą niż 7 dni od zdarzenia.
Natomiast ze wsparcia mogą skorzystać jedynie firmy, które ucierpiały z powodu trwającej pandemii.

MIKROFIRMA

W przypadku Mikrofirm analizowany będzie minimalny 30% spadek obrotów w okresach:

01.04.2020 – 31.12.2020 w stosunku do 01.04.2019 – 31.12.2019

Lub:

01.10.2020-31.12.2020 w stosunku do 01.10.2019 – 31.12.2019

To oznacza, że wniosek można będzie złożyć najwcześniej 7 dni po przesłaniu deklaracji (np. JPK V7M lub JPK V7K) dotyczącej zamknięcia miesiąca grudnia 2020r.

Kwota subwencji = suma pracowników na 30 września 2020 roku (nie więcej niż 9) x 18.000 lub 36.000 (w zależności od spadku obrotów).

Maksymalna kwota finansowania: 324.000 zł

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. Utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021
 2. Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021r w porównaniu z rokiem 2020

MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

W przypadku Małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem koniecznym do uzyskania subwencji jest minimum 30% spadek obrotów, ale tutaj porównujemy zupełnie inne okresy:

Spadek rzeczywisty:

01.11.2020 – 31.12.2020 w stosunku do 01.11.2019 – 31.12.2019

lub spadek prognozowany (nowość!):

01.01.2019-31.03.2019 w stosunku do prognozy za okres: 01.01.2021-31.03.2021

Kwota subwencji = max 70% straty brutto nie więcej niż 3.500.000 zł i nie więcej niż 72.000zł/pracownika zatrudnionego na dzień 30.09.2020r.

Przy czym:

Beneficjent wykazuje rzeczywistą stratę brutto na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021r.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. Utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021
 2. Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31.12.2021-31.01.2022r.

Co należy zrobić aby uzyskać wsparcie ?

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA:

 1. Sprawdzić, czy w KRS lub w CEIDG zapisany jest jeden z wyżej wymienionych PKD
 2. Zamknąć miesiąc grudzień 2020r w celu obliczenia min. 30% spadku obrotów.
 3. Złożyć wniosek samodzielnie lub skorzystać z odpłatnej pomocy Naszego Biura Your Tax

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 1. Sprawdzić, czy w KRS lub w CEIDG zapisany jest jeden z powyżej wymienionych PKD
 2. Zamknąć miesiąc grudzień 2020r w celu obliczenia min. 30% spadku obrotów jeżeli weźmiemy pod uwagę spadek rzeczywisty – Jeżeli bierzemy pod uwagę spadek prognozowany nie musimy czekać na zamknięcie miesiąca grudnia.
 3. Złożyć wniosek samodzielnie lub skorzystać z odpłatnej pomocy Naszego Biura Your Tax