Inne

Ulga na start — czym jest, ile trwa i kto może z niej skorzystać?

Ulga na Start to ścieżka wsparcia dla nowych przedsiębiorców, oferująca im ulgę podatkową na początkowym etapie działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne narzędzie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, umożliwiając im łagodniejszy start na rynku.

Ulga na start to rządowa inicjatywa, której zadaniem jest wsparcie początkujących przedsiębiorców. Korzystając z ulgi, właściciel firmy jest zwolniony z konieczności odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aż przez 6 miesięcy.

Ulga na start to ukłon w kierunku osób, które rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem własnej firmy. Dzięki niej nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Ulga na start — co jeśli zatrudniam pracowników?

Zwolnienie z konieczności odprowadzania składek dotyczy wyłącznie Ciebie. Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz objąć ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i odprowadzać składki.

Bez składki zdrowotnej

Co ważne, ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Musisz jednak zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę z tego tytułu. Ile wynosi jej kwota?

Kwota składki zdrowotnej zależy od zadeklarowanej przez podatnika kwoty. A ta nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2018 r. wynosi ona 3554,93 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. W praktyce oznacza to, że w tym roku najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 319,94 zł. Kwotę tę możesz odliczyć od podatku.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej

Nie wszyscy wiedzą, że możliwe jest również zwolnienie przedsiębiorcy z konieczności opłacania składki zdrowotnej. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które:

  • są na emeryturze lub rencie i ich świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz ich przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będą opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
  • posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz ich przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
  • pobierają zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Od kiedy obowiązuje ulga na start?

Ulga na start obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku i może trwać maksymalnie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeżeli zacząłeś działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli rozpocząłeś ją w trakcie miesiąca kalendarzowego, nie wliczaj tego miesiąca. Takie wytyczne podane przez ZUS sprawiają więc, że przy odpowiednim dograniu terminów, będziesz mógł wydłużyć okres zwolnienia do niemal 7 miesięcy.

Przykład. Jeśli zarejestrowałeś firmę szóstego dnia miesiąca (np.06.05.2018), okres ulgi upłynie 30.11.2018 roku.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Z ulgi na start mogą skorzystać osoby, które:

  • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)’
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności;
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Ulga na start a świadczenia

Warto wiedzieć, że skorzystanie z 6-miesięcznej ulgi skutkuje brakiem świadczeń wynikających z ubezpieczeń. Jeśli podczas tego okresu zachorujesz, nie otrzymasz zasiłku chorobowego. Jeśli będziesz miał wypadek przy pracy, nie będziesz miał prawa do świadczeń wypadkowych.

Jeśli zależy Ci na świadczeniach, które gwarantuje opłacanie składek, możesz dobrowolnie zrezygnować z ulgi na start. Aby tego dokonać, powinieneś na normalnych zasadach zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Co po 6 miesiącach?

Po 6 miesiącach korzystania z ulgi możesz skorzystać z kolejnego udogodnienia. Jest nim tzw. mały ZUS, który pozwala przedsiębiorcom płacić niższe składki przez kolejne 24 miesiące.

Konsekwencje ulgi na start

Zdaniem rządu z ulgi na start skorzysta aż 200 000 przedsiębiorców rocznie. Rozpoczynając działalność, zyskają więc zdecydowanie więcej czasu na jej „rozkręcenie” i rozwój.

Niestety, ulga na start ma także swoją ciemną stronę. Jak twierdzą eksperci, takie rozwiązanie może przełożyć się na obniżenie wysokości przyszłych rent i emerytur. W ciągu najbliższych 10 lat wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą być bowiem niższe nawet o 7,8 mld zł!