Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy ile trwa?

zryczałtowany podatek dochodowy
Zryczałtowany podatek dochodowy
3 czerwca 2018
pit 8c
PIT 8C – co z nim zrobić, jak rozliczyć?
15 czerwca 2018
Show all

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy ile trwa?

urlop wychowawczy

Jesteś w ciąży? Już niebawem powitasz na świecie nowego członka rodziny? W 2018 roku możesz korzystać z płatnego urlopu w celu opieki nad urodzonym dzieckiem aż przez 12 miesięcy. Okres ten, oprócz urlopu macierzyńskiego uwzględnia również urlop rodzicielski. W artykule przyjrzymy się tej kwestii nieco szerzej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem maksymalny okres trwania płatnego urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego wynosi obecnie 52 tygodnie.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to urlop przyznawany kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Ma on na celu pomoc w odzyskaniu sił po porodzie i opiece nad małym dzieckiem. Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym, co w praktyce oznacza, że nie można się go zrzec.

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od tego, ilu „małych ludzi” pojawi się w Twojej rodzinie.

I tak:

  • jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie jedno dziecko, będzie to 20 tygodni (140 dni);
  • jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie dwoje dzieci będzie do 31 tygodni (217 dni);
  • jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie troje dzieci, będą to 33 tygodnie (231 dni);
  • jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie czworo dzieci, będzie to 35 tygodni (245 dni);
  • jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie pięcioro lub więcej dzieci, będzie to 37 tygodni) 259 dni.

Co ważne, jeśli zechcesz wrócić do pracy wcześniej, możesz zrealizować swój cel po upływie 14 tygodni. W takiej sytuacji niezbędne będzie jednak wykorzystanie pozostałej części urlopu (6 tygodni) przez tatę dziecka, który powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli rodzice zdecydują się na taki krok, niezbędne będzie złożenie pisemnych wniosków, informujących pracodawców, że mama, rezygnuje z reszty urlopu, a tata, chce go przejąć.

Co po urlopie macierzyńskim?

Kiedy urlop macierzyński dobiegnie końca, do wykorzystania pozostaje jeszcze urlop rodzicielski, który trwa 32 tygodnie w przypadku ciąży pojedynczej i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Z prawa do urlopu rodzicielskiego może skorzystać również tata dziecka.

Urlop wychowawczy

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, rodzic może zdecydować się na kontynuację opieki nad dzieckiem w postaci urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy i może być podzielony na części (nie więcej niż 5). Przepisy prawa nakazują by jeden miesiąc urlopu był przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. matka dziecka przebywa na urlopie 35 miesięcy, a ojciec dziecka 1 miesiąc, albo odwrotnie. Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wykorzystuje cały urlop wychowawczy, to może on trwać maksymalnie 35 miesięcy. Urlop wychowawczy w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest bezpłatny. Można wykorzystać go w dowolnym terminie, jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kwota zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy zasiłku przez pierwsze 20 tyg., później przez 32 tygodnie 60 proc. Jeśli zadeklarujesz z góry, że zostajesz z dzieckiem przez cały rok po porodzie, otrzymasz 80 proc. zasiłku.

Co, jeśli matka dziecka nie odprowadza składek?

Zasiłek macierzyński należy się każdej kobiecie, która urodziła dziecko bez względu na formę zatrudnienia. Jeśli nie odprowadzasz składek na ubezpieczenie chorobowe, jesteś zatrudniona na umowę o dzieło, jesteś studentką lub osobą bezrobotną, otrzymujesz co miesiąc 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego przez pierwszy rok życia dziecka. Również w sytuacji, gdy twoje przeciętne zarobki są mniejsze niż 1 tysiąc złotych państwo dopłaca różnicę, ponieważ każda kobieta ma zagwarantowane minimum 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego.