Jaką wybrać spółkę dla startupu?

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – różnice
Spółka z o.o. a spółka komandytowa – różnice
5 października 2017
Księgowość pełna i uproszczona - jakie są różnice?
Uproszczona księgowość a pełna księgowość – na czym polegają różnice?
27 października 2017
Show all

Jaką wybrać spółkę dla startupu?

Jaką wybrać spółkę dla startupu?

Liczba polskich startupów, które osiągnęły sukces i są rozpoznawalne również na świecie, stale rośnie. Aby jednak osiągnąć sukces, nie wystarczy mieć innowacyjny pomysł i wcielić go w życie – bardzo ważne jest także perspektywiczne podejście do formy prawnej, w jakiej będzie funkcjonować zakładana firma. Wybór ten jest ważny przede wszystkim dlatego, że choć dostępnych jest wiele modeli funkcjonowania, to nie wszystkie będą dla młodego, rozwijającego się startupu równie korzystne.

Trudne początki

Dla startupu w jego początkowej fazie dość dobrym rozwiązaniem jest funkcjonowanie w ramach pionu w jednym z licznych inkubatorów przedsiębiorczości. To rozwiązanie korzystne przede wszystkim ze względu na relatywnie niskie koszty (co ma ogromne znaczenie dla startupów z niewielkim lub nawet zerowym kapitałem początkowym), ale są i inne plusy. Po pierwsze możliwe jest wystawianie klientom faktur i zawieranie umów, czyli prowadzenie interesów tak, jak normalnie funkcjonująca firma. Po drugie część inkubatorów oferuje swoim startupom doradztwo prawne, a nawet prowadzenie księgowości w ramach comiesięcznej opłaty. Warto jednak pamiętać, że zatwierdzanie projektów umów z klientami zwykle trwa jakiś czas (muszą zostać zaakceptowane przez inkubator), a przychody także są przekazywane za pośrednictwem konta inkubatora.

Spółki – o czym należy pamiętać?

Z uwagi na swą specyfikę dla startupów najlepszym rozwiązaniem będzie założenie spółki – jednoosobowa działalność gospodarcza to opcja nie tylko ryzykowna (choćby ze względu na odpowiedzialność całym majątkiem własnym za długi przedsiębiorstwa), ale też korzystna jedynie w przypadku nielicznych startupów.

Dokładny moment założenia spółki przez startupowców trudno sprecyzować, ponieważ nie ma żadnych konkretnych wymagań w tym zakresie. Warto jednak mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdą działalność prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany oraz prowadzoną w celach zarobkowych (niezależnie od tego, czy przynosi zyski, czy nie) należy zarejestrować jako działalność gospodarczą. Warto przy tym wziąć pod uwagę fakt, że choć niektóre rodzaje spółek cechuje niski koszt założenia i prowadzenia (dobrym przykładem jest spółka cywilna), to w przyszłości może się okazać, że przekształcenie ich w formę adekwatną do prowadzonej działalności będzie bardzo kosztowne i trudne.

Odpowiednia forma prawna

Z powyżej wymienionych względów najlepsza forma prawna dla startupów to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, która posiada własny majątek i osobowość prawną, a udziałami poszczególnych wspólników spółki można w bardzo łatwy sposób zarządzać. Dodatkową zaletą jest odpowiedzialność wspólników za długi jedynie do wysokości środków, za które objęli oni udziały – to doskonałe zabezpieczenie w sytuacji, gdy startup nie odniesie sukcesu.

Bardzo istotną zaletą są niskie wymagania w zakresie wysokości początkowego kapitału zakładowego – to jedynie 5000 zł, co znacznie ułatwia przekształcenie startupu w pełnoprawną firmę. Ewentualna zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną także nie stanowi problemu. Pomimo licznych zalet należy brać pod uwagę potencjalne minusy spółki z o.o., do których należy konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz podwójne opodatkowanie zysku. Są one jednak rekompensowane dzięki temu, iż wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, co znacząco obniża koszty prowadzenia spółki.