Kadry i płace

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku

Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego w 2021 roku powinni dobrze znać przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 14 oraz art. 152 Kodeksu pracy, każdy zatrudniony na etacie pracownik ma prawo do płatnego, niezbywalnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Choć często dzielimy go na kilka części, zgodnie z art. 162, warto pamiętać, że przynajmniej jedna z nich powinna trwać co najmniej 14 dni roboczych. Planując odpoczynek, warto mieć na uwadze te zapisy, aby efektywnie wykorzystać prawo do zasłużonego wypoczynku.

Urlop wypoczynkowy w 2021 roku określony jest przez art. 14 Kodeksu pracy. Art. 152 stanowi, że osoby takie mają prawo do płatnego, niezbywalnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Najczęściej jednak pracownicy nie wykorzystują go jednorazowo. Dzielą go na kilka części. Pozwala na to art. 162 Kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, by jedna z nich trwała przynajmniej 14 dni kalendarzowych następujących po sobie. Chodzi tu oczywiście o dni robocze liczone od poniedziałku do piątku. Prawo do urlopu wypoczynkowego w 2021 roku posiadają jedynie osoby zatrudnione na etacie.

Ile dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika w 2021 roku?

Standardowy okres urlopu wypoczynkowego w 2021 roku wynosi 26 dni roboczych. Dotyczy on pracowników, których staż pracy wynosi najmniej 10 lat. W podany staż wlicza się także okres nauki. Absolwenci uczelni wyższych tuż po rozpoczęciu pracy zawodowej uzyskują od razu 8 lat pracy.

SZKOŁA I UCZELNIA UKOŃCZONA PRZEZ PRACOWNIKA AUTOMATYCZNY STAŻ PRACY NA POCZĄTKU ZATRUDNIENIA
Zasadnicza szkoła zawodowa czas trwania nauki, max. 3 lata
Średnia szkoła zawodowa czas trwania nauki, max. 5 lat
Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 5 lat
Średnia szkoła ogólnokształcąca 4 lata
Szkoła policealna 6 lat
Szkoła wyższa 8 lat

Pracownikom, którzy nie mogą pochwalić się 10-cio letnim okresem pracy przysługuje 20 dni urlopu.

WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W DNIACH ROBOCZYCH W 2021 ROKU STAŻ PRACY
20 dni mniej niż 10 lat
26 dni nie mniej niż 10 lat

Gdy staż pracy w danym roku przekroczy 10 lat, pracownik automatycznie nabywa do wykorzystania kolejne 6 dni.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje urlop wypoczynkowy wyliczany proporcjonalnie do etatu. Oznacza to, że osoba zatrudniona w wymiarze godzin 1/2 etatu uzyskuje prawo do 10 lub 13 dni wolnych. Analogicznie, osobie pracującej w wymiarze 1/4 etatu przysługuje 5 oraz 7 dni. Niepełny dzień zaokrągla się w górę, na korzyść zatrudnionego. Okres ten odnawia się z początkiem każdego roku. Z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawo do nowego urlopu wypoczynkowego.

Ilość dni dodatkowego urlopu w 2021 roku — komu i ile przysługuje?

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy niektórzy pracownicy mogą liczyć na dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku. Przywilej taki odnosi się to do osób niepełnosprawnych. Dłuższy odpoczynek gwarantowany jest także pracownikom zatrudnionym na niektórych stanowiskach.

PRACOWNIK DODATKOWY URLOP W ROKU KALENDARZOWYM
Osoby niepełnosprawne 10 dni
Pracownicy socjalni 10 dni co 2 lata — wymagane 5 lat pracy w zawodzie
Sędziowie i prokuratorzy 6 dni — wymagane 10 lat pracy w zawodzie 12 dni — wymagane 15 lat pracy w zawodzie
Inwalidzi wojenni i kombatanci 10 dni
Ile przysługuje dni urlopu w 2021 za przepracowany miesiąc?

Podczas wyliczania ile urlopu otrzyma pracownik za każdy miesiąc pracy, należy kierować się przelicznikiem 1/12 wymiaru urlopu rocznego. W przypadku 20 dni w roku jest to 1,6 dnia. Przy 26 dniach – 2,2 dnia. Niepełny dzień zaokrągla się w górę. Ważne jest jednak, by w skali roku kalendarzowego nie przekroczyć wymiaru podstawowego, czyli 20 lub 26 dni.

Istotny jest także czas na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. Możliwe to jest do dnia 30 września roku kolejnego. Innymi słowy, urlop za rok 2020 należy odebrać najpóźniej do 30.09.2021 roku.