Księgowość

Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej, który wymaga odpowiedniej wiedzy i planowania finansowego. Zrozumienie zasad, według których naliczane są i opłacane zaliczki, jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy, który chce uniknąć kłopotów związanych z niedopłatami lub nadpłatami podatku.

Wśród początkujących osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zaliczka na podatek dochodowy budzi pewien niepokój. Należy dokonać wpłaty, natomiast nie ma żadnej deklaracji, która ją dokumentuje. Trzeba poznać szczegółowe zasady opłacania zaliczek w 2018 roku, by nic nie było zaskoczeniem czy powodem do obaw. Zobowiązani do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy są przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli w skali podatkowej i podatku liniowym. Mogą wywiązywać się z tego miesięcznie bądź kwartalnie, po spełnieniu określonych wymogów. Niektórzy z nich mogą wpłacać tzw. zaliczki uproszczone.

Brak obowiązku wpłaty zaliczki

W 2006 roku podatnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, musieli dokumentować podatek dochodowy deklaracją. PIT-5 obowiązywał w przypadku skali podatkowej, a PIT-5L w podatku liniowym. Od początku roku 2007 obowiązek składania deklaracji okresowych został zniesiony. Rok 2018 przyniósł nowe zmiany w zasadach wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Wspominaliśmy już o tym w artykule „2018 – jakie zmiany przyniesie polskim podatnikom”. Przedsiębiorcy, zgodnie z nowymi przepisami, nie dokonują comiesięcznych lub kwartalnych wpłat tylko wtedy, gdy wartość zaliczki nie przekroczy kwoty 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu, osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek, nie przekroczył 1000 zł, to podatnik odkłada zapłatę w czasie. Ta zasada obejmuje też przedsiębiorców, którzy generują dodatkowe przychody z najmu czy działów specjalnych produkcji rolnej. Wówczas wartość zaliczki jest sumą wszystkich przychodów. Podatnicy podatku dochodowego wpłacają na konto określonego Urzędu Skarbowego wyliczoną zaliczkę. W tytule wpisują rodzaj zaliczki i miesiąc, np. PIT-36 za 05/2018.

Terminy i obliczenia

Przedsiębiorca ma wybór we wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy. Może to robić co miesiąc lub kwartał. Natomiast termin zapłaty zaliczki jest niezmienny zarówno w zasadach ogólnych, jak i podatku liniowym. Jest to 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu czy kwartale, którego zaliczka dotyczy. W sytuacji, gdy ten dzień jest wolny od pracy, wpłata musi być uregulowana najpóźniej do pierwszego dnia roboczego, jaki wypada po 20. dniu miesiąca. Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Należy pamiętać, że zaliczkę liczy się od początku roku podatkowego wzwyż, a nie tylko za rozliczany okres. Ostatecznie podatek dochodowy jest rozliczany przy pomocy PIT, który się składa na zakończenie roku podatkowego.

Innym rozwiązaniem jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy. Jest to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym. Jej ustalenie wymaga dodatkowych formalności, ale opłaca się ją w jednej wysokości przez cały rok podatkowy. Do 20 lutego roku podatkowego należy złożyć oświadczenie do Urzędu Skarbowego i przedstawić swój wybór na piśmie. Osoby, które rozpoczęły swoją działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, nie mogą skorzystać z możliwości uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy.

Obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlega zaliczka na podatek dochodowy. Może też się zmniejszyć o podatkowe straty, jakie zostały poniesione w poprzednich 5 latach. Część odliczeń pomniejsza sam dochód jak składki społeczne, a część wyliczony podatek. Dodatkowo zaliczka ulega obniżeniu o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł w skali roku, jeżeli kwota dochodu nie przekracza 85 528 zł. Kiedy wejdzie się w II próg podatkowy w wyliczeniu zaliczki, nie jest ujmowane o żadną kwotę zmniejszającą podatek. Ewentualnego wyrównania można dokonać w składanym zeznaniu rocznym. Kwota wolna od podatku w ujęciu rocznym równa się 8 000 zł. Podatnicy nie zapłacą podatku tylko wtedy, gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 8 000 zł.