Zawieszenie działalności gospodarczej

Centralna baza/rejestr faktur VAT 2021 — co to jest?
6 maja 2021
Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku
19 maja 2021
Show all

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza wiążę się nie tylko z zyskami. Każda ponosi jakieś koszty. Gdy w dłuższym okresie koszty przewyższają zyski, przedsiębiorca zmuszony jest do zawieszenia działalności gospodarczej. Może się tak też zdarzyć na skutek wydarzeń losowych lub choroby. Ustawodawstwo polskie przewiduje możliwość czasowego wygaszenia firmy. Zarówno na rynku, jak i w urzędach. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Nie zachodzi wtedy konieczność zamykania przedsiębiorstwa. Działalność można zawiesić pod warunkiem, że firma nie zatrudnia pracowników.

Jakie są korzyści i wady zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej przynosi kilka korzyści przedsiębiorcy. Przede wszystkim:

 • zostaje on wyrejestrowany z ZUS;
 • nie jest zobowiązany do opłacania składek;
 • zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego;
 • zostaje zwolniony ze składania plików JPK_V7.

Ma jednak też swoje wady:

 • okres zawieszenia nie wlicza się do stażu pracy;
 • ubezpieczenie zdrowotne wygasa po 30 dniach od pierwszego dnia zawieszenia.

Jak wypełnić wniosek o zawieszenie?

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej w 2021 roku to 30 dni. Jeśli we wniosku nie wpiszemy daty wznowienia działalności, zawieszenie traktowane będzie bezterminowo. Wskazując datę, działalność zostanie wznowiona z dniem podanym na wniosku o zawieszenie działalności. U przedsiębiorców wpisanych do KRS okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Stanowi tak art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku. Możliwe jest także wskazanie daty wcześniejszej lub późniejszej. Wcześniej należy sprawdzić, czy nie koliduje ona z czynnościami w firmie. Można też uzyskać informacje o skutkach danej daty z zakresu ZUS-u oraz podatków.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez Internet, ePUAP i w CEIDG?

Czynność wykonać można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wizyta na stronie www.biznes.gov.pl. Po zalogowaniu się do panelu przedsiębiorca prowadzony jest krok po kroku. Kolejną możliwością jest zawieszenie działalności poprzez ePUAP i CEIDG. Tu także na przedsiębiorcę czekają jasne wskazówki.

Innym rozwiązaniem jest możliwość osobistego złożenia wniosku. Można złożyć go w Urzędzie Miasta lub Gminy, a także w Urzędzie Dzielnicowym. Z uwagi na panujące obostrzenia epidemiczne zalecane są jednak wnioski składane drogą elektroniczną.

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne. Zmiana pojawi się w bazie w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Czego przedsiębiorca nie może podczas zawieszenia?

Istnieją kryteria, które regulują zakres czynności możliwych w czasie zawieszenia działalności. W tym okresie przedsiębiorca nie może:

 • uzyskiwać przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej tych samych usług, które świadczone są w ramach zawieszonej działalności gospodarczej;
 • dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Do czego przedsiębiorca ma prawo w okresie zawieszenia?

W okresie zawieszenia działalności na czas określony i bezterminowy przedsiębiorca ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
 • regulowania należności i zobowiązań, powstałych przed dniem zawieszenia;
 • wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
 • postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem;
 • osiągania innych przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
 • podlegania kontroli skarbowej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.