Księgowość

Zryczałtowany podatek dochodowy

Zryczałtowany podatek dochodowy to opcja rozliczenia podatkowego, która może być atrakcyjną alternatywą dla wielu przedsiębiorców. Jest to prosty i przejrzysty sposób opodatkowania, który pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń i zagmatwanych procedur podatkowych.

Podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą, mają możliwość rozliczania podatku dochodowego na kilka sposobów. Jednym z nich jest ryczałt, polegający na liczeniu opodatkowania od całego przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Może być to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ale nie każdy jest w stanie z niego skorzystać. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednakową stawkę ryczałtu. Należy pamiętać, że stawka ryczałtowego podatku od najmu prywatnego po przekroczeniu kwoty 100.000 zł wzrosła do 12,5%. Przy wybraniu zryczałtowanego podatku, należy przygotować pisemne oświadczenie i dostarczyć je naczelnikowi Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie. To jest do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Ryczałt – stawki

Forma ryczałtu wymaga wybrania właściwej stawki. Dobiera się ją na podstawie typu prowadzonej działalności gospodarczej. Wartości, jakie są dostępne, to: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Podatek opłaca się, korzystając z jednej stawki lub kilku, w przypadku różnorodnej działalności. Osoby, które wykonują wolne zawody jak felczerzy, położne, pielęgniarki, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni czy tłumacze, zapłacą 20%. Przedsiębiorcy, uzyskujący przychody, np. z wynajmu samochodów osobowych, usług związanych z zakwaterowaniem, usług fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, a także usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej oraz przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów, będą mieć stawkę 17%.

Osoby, które mają dochody z działalności usługowej, łącznie z gastronomiczną, w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, będą mieć 8,5%. To samo dotyczy usług wychowania przedszkolnego i przychody związane ze zwalczaniem pożarów. 5,5% stawki odpowiada przychodom z działalności wytwórczej, robót budowlanych czy w zakresie przewozów ładunków. Ostatni i najmniejszy rozmiar stawki 3% jest stosowany u podatników, którzy prowadzą działalność gastronomiczną, z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu. Podobnie w działalności usługowej w zakresie handlu, świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą i z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów.

Prawo do ryczałtu

Podatnicy, którzy kontynuują swoją działalność gospodarczą, a w bieżącym roku uzyskali samodzielnie przychody nie większe niż 1 078 425 zł, mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2018 roku. Dotyczy to również spółek, w których suma przychodów nie przekroczyła powyższej kwoty. Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych, które osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy innych umów, z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, mogą również skorzystać z tej formy rozliczania. Natomiast od reguł istnieją wyjątki.

Podatnicy, zawierający porozumienia ze swoimi kontrahentami w ramach prowadzonej działalności, nie mogą skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Prowadzący firmę nie powinien przeprowadzić transakcji z poprzednim lub aktualnym pracodawcą. Jeżeli tak zrobi, straci prawo do rozliczania się w ryczałcie. Dotyczy to również przedsiębiorców z niektórymi rodzajami działalności gospodarczej jak usługi związane z leśnictwem, roboty ogólnobudowlane, związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów, przemysłowych, usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych, usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych czy usługi agencji informacyjnych. Są to właściciele aptek, osoby wykonujący wolne zawody, właściciele lombardów, prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Kwartalne opłacanie ryczałtu jest dostępne dla podatników lub spółek, których samodzielne przychody nie były wyższe niż 107 842,5 zł. Muszą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc i wpłać go na rachunek Urzędu Skarbowego. Termin to do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania.