KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK

Zakres usług wchodzących w księgowość spółek:

  • Prowadzenie Ksiąg handlowych i wyliczanie na ich podstawie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
  • Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
  • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
  • Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7/VAT7K;
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawienie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych;
  • Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat;