koszty reprezentacji i reklamy

koszty reprezentacji i reklamy