Czy komornik może zabrać zwrot podatku?

Zwrot podatku za 2020 rok terminy i sposoby
14 kwietnia 2021
Limity podatkowe 2021
30 kwietnia 2021
Show all

Czy komornik może zabrać zwrot podatku?

Czy komornik może zabrać zwrot podatku? W przeddzień konieczności rozliczenia się z fiskusem jest to jeden z gorących tematów wśród podatników posiadających zadłużenia. Wraz z nowelizacją ustaw i zmianami w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 8 września 2016 roku zwiększyły się możliwości egzekucji długu przez komornika. Zyskał on możliwość blokowania i zajęcia nadpłaty podatku z urzędu skarbowego na poczet egzekucji komorniczej. Może się zatem okazać, że nadpłata z podatku dochodowego w 2021 roku będzie wypłacona w niższej kwocie niż wynikało to z zeznania podatkowego. Może okazać się, że urząd skarbowy lub komornik zabiorą dłużnikowi wszystko.

Czy komornik może zająć ulgę na dziecko 2021?

Tak. Zgodnie z Art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego (Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku), jest to zgodne z prawem postępowanie wobec zadłużonego podatnika. Zajęcie zwrotu podatku następuje bez uwzględniania żadnej ulgi. Należy jednak dodać, że kwota ulgi zostaje zajęta na poczet spłaty wierzytelności w części lub całości. W praktyce oznacza to, że jeśli wobec dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne, zwrot nadpłaconego podatku w 2021 roku wypłacony zostanie w kwocie pomniejszonej o dług i koszt egzekucji komorniczej. Jeśli kwota zadłużenia przekracza wielkość nadpłaty podatku, komornik zabezpieczy zwrot kolejnych nadpłat jako tzw. wierzytelności przyszłe.

Ile komornik może zabrać ze zwrotu podatku?

Także i tu nie pozostawiono dłużnikom żadnego marginesu na zwrot choćby części nadpłaty podatku za 2020 rok. Podobnie jak w przypadku ulgi na dziecko, Ustawodawca nie przewidział żadnych wyłączeń w postępowaniu egzekucyjnym. Podatnicy posiadający długi alimentacyjne, jak również niealimentacyjne nie mają żadnej drogi odwoławczej. Także i w tym przypadku okazać się jednak może, że nasze zadłużenie wobec fiskusa lub komornika to np. zapomniany mandat. Wtedy podatnik otrzyma zwrot nadpłaty pomniejszony o dług i koszt jego egzekucji. W przypadku zwrotu nadpłaty podatku dochodowego nie obowiązuje tzw. kwota wolna od zajęcia.

Co zrobić, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku?

Najlepszym rozwiązaniem na dobry sen staje się tu ugoda z komornikiem. Zwrot podatku jest jednym z najprostszych sposobów na ściągnięcie zadłużenia, jednak dużo zależeć tu może od samej ugody i jej realizacji. Podobnie jest w przypadku działalności gospodarczych. Gdy właściciel popada w długi, organ egzekucyjny ma prawo realizować spłatę należności na rzecz wierzyciela każdym możliwym i zgodnym z prawem sposobem. Najczęściej wiążę się to z zajęciem kont firmy i egzekucji zadłużenia. Niezależnie od uzyskiwanych dochodów, blokada rachunków bankowych może skończyć się utratą płynności finansowej firmy. To już krótka droga do pogorszenia kondycji działalności. Dlatego też i w takim przypadku warto pójść na ugodę z komornikiem. Wywiązywanie się z niej sprawi, że i w przypadku przedsiębiorstw komornik nie zajmie kwoty nadpłaconego podatku.