Finanse

Limity podatkowe 2021

Rok 2021 przynosi ze sobą szereg zmian podatkowych, a jednym z kluczowych elementów są limity podatkowe. Nowe regulacje wpływają na przedsiębiorców i podatników, otwierając jednocześnie nowe perspektywy i strategie podatkowe. Świadomość obowiązujących limitów staje się kluczowym elementem skutecznego zarządzania finansami. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się tym zmianom, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą nowe limity podatkowe w 2021 roku.

Z dniem 1 stycznia 2021 zmieniły się stawki limitów podatkowych dla małych podatników PIT i CIT. Wynika to z aktualizacji kursu euro stosowanego jako przelicznik. Zmiana dotyczy przedsiębiorstw, które w ubiegłym roku nie przekroczyły kwoty 2 mln euro przychodu. Kwota maksymalna określona została granicą 50 tys. euro rocznie. Wymagane jest zatem coroczna aktualizacja wartości w złotym polskim. Dane do przeliczeń uzyskuje się na podstawie średniego kursu NBP z dnia 1 października. Według tabeli NBP z 2020 roku średni kurs euro tego dnia to 4,5153 zł. Waluta zdrożała wobec 2019 roku o 0,1419 zł. W wyniku tego zmieniły się limity:

  • Amortyzacji de minimis;
  • Małego podatnika PIT i VAT;
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • Stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości.

De minimis w 2021 roku — nowy limit amortyzacji

Pomoc de minimis to forma wsparcia, które funkcjonuje bez konieczności zgłaszania. Uregulowana została przez Komisję Europejską. Otrzymać ją może przedsiębiorstwo noszące status małego podatnika PIT. W jej zakresie możliwe jest dokonanie jednorazowej amortyzacji urządzeń i maszyn zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Pomoc jednak nie dotyczy samochodów osobowych. Progi podatkowe amortyzacji de minis według aktualnego kursu na 2021 przedstawia tabela.

Limit amortyzacji – 50.000 euro Wartość w złotych polskich Wartość 1 euro do wyliczenia limitu
w 2020 roku 219.000,- 4,3734 zł
w 2021 roku 226 000 zł 4,5153 zł

Mały podatnik PIT i VAT 2021 – jak zmienił się limit?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych występuję pojęcie tzw. małego podatnika. Wspomina o nim także ustawa o VAT. Mały podatnik to przedsiębiorstwo, w którym wartość brutto przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 000 000 euro. Aktualne limity podatkowe 2021 dla małego podatnika PIT i CIT przedstawia tabela.

Limit 2 miliony euro Wartość w złotych polskich Wartość 1 euro do wyliczenia limitu
w 2020 roku 8 747 000 zł 4,3734 zł
w 2021 roku 9 031 000 zł 4,5153 zł

Limit wyrażony w złotych zmienił się także w VAT dla małych podatników. Przypominamy, że limit to 1,2 mln euro. Mogą z niego skorzystać:

  • przedsiębiorstwa, w których wartość brutto sprzedaży nie przekroczyła w 2019 równowartości 1 200 000 euro;
  • pośrednicy i zarządcy w funduszach inwestycyjnych, agenci, zleceniobiorcy oraz inne formy współpracy opartej na prowizji, jeśli kwota wynagrodzeń w każdej postaci za wykonane w 2019 roku usługi nie przekracza równowartości 45.000 euro — nie dotyczy to komisowej formy sprzedaży.

Aktualną wysokość limitów VAT dla małych podatników w 2021 roku przedstawia tabela.

Mały podatnik VAT — limit: 1 200 000 euro Wartość w złotych polskich Wartość 1 euro do wyliczenia limitu
w 2020 roku 5 248 000 zł 4,3734 zł
w 2021 roku 5 418 000 zł 4,5153 zł

Poniżej tabela z progami podatkowymi 2021 dla pośredników prowizyjnych i niektórych zleceniobiorców.

Mały podatnik VAT – pośrednik – limit 45 000 euro Wartość w złotych polskich Wartość 1 euro do wyliczenia limitu
w 2020 roku 197 000 zł 4,3734 zł
w 2021 roku 203 000 zł 4,5153 zł

Rozliczenie ryczałtowe — jaki limit w 2021 roku?

Jest to uproszczona forma rozliczenia. Także na ryczałcie obowiązują limity oparte na euro. To rozwiązanie przygotowano z myślą o spółkach cywilnych, jawnych oraz pozarolniczych działalności gospodarczych lub przedsiębiorstw w spadku. Możliwe jest rozliczanie się tych firm w formie ryczałtu, pod warunkiem, że w 2019 roku:

  • ich przychód nie w samodzielnie prowadzonej wysokości nie przekroczył kwoty 2 mln euro;
  • spółka jest wyłączną formą prowadzenia działalności gospodarczej, a jej przychody nie wygenerowały kwoty wyższej niż 2 miliony euro dla każdego wspólnika;
  • rozpoczęły działalność gospodarczą i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – wysokość przychodów w roku założenia nie ma w tym przypadku znaczenia.

Poniższa tabela przedstawia aktualne limity podatkowe dla wymienionych działalności gospodarczych.

Działalność samodzielnaDla spółekWartość w złotych polskichWartość 1 euro do wyliczenia limitu
Firmy rozpoczynające działalność w 2020 oraz 2021 roku bez limitu bez limitu
Firmy kontynuujące działalność w 2020 roku 250 000 euro 250 000 euro 1 093 350 zł 4,3734 zł
Przedsiębiorstwa kontynuujące działalność w 2021 roku 2 000 000 euro 2 000 000 euro 9 030 600 zł 4,3734 zł

Limity podatkowe w 2021 roku dla uproszczonej i pełnej księgowości

Także dla form rozliczeń przedsiębiorstw wobec fiskusa zaszły zmiany. Kwoty wyrażone w złotych wzrosły w 2021 z powodu wyższego kursy euro. Limity podatkowe dla firm na uproszczonej księgowości na 2020 i 2021 rok przedstawia poniższa tabela. Dla przypomnienia jest to kwota 2 milionów euro przychodu przedsiębiorstwa.

Limit 2 miliony euro Wartość w złotych polskichWartość 1 euro do wyliczenia limitu
w 2020 roku 8 746 800 zł 4,3734 zł
w 2021 roku 9 030 600 zł 4,5153 zł