Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło

Tarcza 2.0
15 stycznia 2021
Składki preferencyjne ZUS
27 stycznia 2021
Show all

Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło

Od 01.01.2021 r. wszedł w życie obowiązek zgłaszania do ZUSu umów o dzieło.

Obowiązek zgłaszania tych umów  spada na płatnika składek, bądź osobę fizyczną, która zleca dzieło.

Występują trzy warianty, przy których nie musimy robić zgłoszenia:

  • gdy zawieramy umowę z własnym pracownikiem,
  • gdy umowa o dzieło wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarta z innym podmiotem,
  • oraz gdy umowa zawarta jest z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W jakiej formie należy dokonać zgłoszenia?

Na nowym druku RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz można złożyć poprzez elektroniczną   Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Formularz RUD jest również dostępny w wersji papierowej do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Taki formularz również można przekazać do ZUS.

Jakie dane należy przekazać do ZUSu?

Formularz RUD musi zawierać:

  • swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą została zawarta umowa o dzieło,
  • informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Różnice przy przekazywaniu wniosku do ZUSu:

  • W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS należy przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy trzeba wypełnić odrębny formularz RUD.
  • W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Umowy o dzieło należy zgłaszać od 01.01.2021 r. czas, jaki jest na zgłaszanie umów to 7 dni od momentu ich zawarcia. Należy pamiętać, iż umowy, które zostały zawarte w 2020 r. z datą rozpoczęcia jej wykonania w 2021 r. nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ZUSu.

Nie trzeba informować ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Mimo zgłoszeń umów o dzieło, które są wykazywane w formularzu RUD,  ów umowy nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane.