PORADNIK

19 maja 2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku

Urlop wypoczynkowy w 2021 roku określony jest przez art. 14 Kodeksu pracy. Art. 152 stanowi, że osoby takie mają prawo do płatnego, niezbywalnego i nieprzerwanego urlopu […]
26 maja 2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2020/2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest przez pracodawcę po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich jest fakt posiadania takiego przez pracownika. Drugi warunek to rozwiązanie […]
2 czerwca 2021

Wczasy pod gruszą — dofinansowanie urlopu 2021

Wakacje pod gruszą są dofinansowaniem urlopu wypoczynkowego pracownika. Wiąże się ono bezpośrednio z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Niestety, nie przysługuje ono wszystkim zatrudnionym na umowę. Jakie […]
9 czerwca 2021

Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę

Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę jest obecnie kwestią wyjątkowo sporną. Kodeks pracy nie reguluje wprost tej kwestii. Mimo to właściciele przedsiębiorstw dokonują takich badań. Część z […]
23 czerwca 2021

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa typy zgromadzeń wspólników: zwyczajne i nadzwyczajne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy zwyczajne zgromadzenie, które zgodnie z art. 231 § 1 i § […]